top of page

Projektanci drogowi z wieloletnim doświadczeniem, z uprawnieniami w pełnym zakresie, podejmą się wykonania projektu:

budowalnego / wykonawczego / koncepcji dla budowy/przebudowy/remontu:

- zjazdu publicznego/indywidulanego ( z drogi gminnej, powiatowej, wojewódzkiej i krajowej)

- parkingu, placu

- drogi wewnętrznej/dojazdowej, 

-drogi gminnej, powiatowej, wojewódzkiej, krajowej

A także projektów:

- stałej organizacji ruchu,

- czasowej organizacji ruchu,

- audytu BRD (Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego)

bottom of page